• 1952 Ankara doğumlu.
  • 1978 İ.Ü. Tıp Fakültesi mezunudur.
  • 1978-79 yıllarında ABD de Georgetown Üniversitesinde çalıştı.
  • 1986 yılında İ.Ü. Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi ihtisasını bitirdi.
  • 1993’te Doçent, 1999 da Profesör ünvanını aldı.

Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği kurucularındandır.
Fakültenin eğitimi iyileştirme çabalarından “Eğitim Becerileri Kursları” nda öğretim üyeliği
yaparak; eğitime büyük katkı sağlamıştır.
Ulusal ve Uluslararası yayınlanmış 150 den fazla bilimsel makalesi vardır.